Якість продукції Теліані Велі

 

Процес контролю якості продукції на різних етапах

Основною метою компанії є якість продукції.
Для того, щоб виробляти якісну продукцію, проводиться контроль процесів управління на кожному етапі.

У процесі виробництва продукції застосовується такі види контролю

 • Контроль технологічних процесі
 • Операційний контроль продукції

Приймання-переробка винограду

 • Перевірка показників винограду: сорт, якість, цукристість, титруєма кислотність
 • Відбір проб зразків з кожної партії, випробування та перевірка відповідності фізико-хімічних властивостей, безпеки продукції, яку закуповують по встановленим вимога
 • Визначенняв місту цукру в винограді. Якщо вміст цукру не відповідає стандартам, виноград не буде прийнятий
 • Перевірка безпеки (відсутність пошкоджень під час транспортування, збереження упаковки)
 • Кількісна перевірка (зважування, перерахунок кількості місць, комплектність поставки)
 • Встановлені методи та порядок вхідного контролю регламентуються робочими інструкціями. Вся інформація записується в формах контролю

Бродіння, ферментація

 • Спостереження за процессом бродіння
 • Щоденний контроль цукру та температури
 • Визначення pH сусла (виправлення при необхідності)

Виноматеріали, обробкавиноматеріалів

 • Після закінчення процессу бродіння та освітлення вино сортують
 • Отримане вино оцінюють органолептичним методом, визначають фізико-хімічні та мікробіологічні показники. На підставі висновку лабораторії призначають технологічну схему обробки вин
 • Обробку вина проводять відповідно до діючої Технологічної інструкцієї для підприємств виноробної промисловості
 • В лабораторії компанії випробування аналізів виробляють виходячи з процессу виноробства (перелік аналізів)
  - Об'ємна частка етилового спирту, %
  - Масова концентрація цукру, г/дм3
  - Масова концентрація титрованих кислот, г/дм3
  - Масова концентрація летких кислот, г/дм3
  - Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3
  - pH
  - CO2
  - Масова концентрація заліза, мг/дм3
  - Масова концентрація виробленого екстракту, гр/дм3

Підготовка вина до розливу, розлив готової продукції

 • Вино перевіряють на розливостійкість та за висновком лабораторії передають на розлив
 • Якщо в процесі контролю виявляється невідповідність встановленим вимогам, то персонал виноробного відділу робить коригувальні дії що до усунення виявленої невідповідності
 • В процесі розливу проводиться контроль. З кожної партії пробний зразок відправляється до лабораторії, робиться повний аналіз відповідності фізико-хімічних властивостей та мікробіологічний тест
 • До отримання результатів мікробіологічного аналізу реалізувати продукцію заборонено

Упаковка, маркування, оформлення (бракераж, дефект)

 • Розлив, оформлення, упаковка та транспортування продукції проводиться відповідно встановленим вимогам
 • Упаковка та маркування готової продукції є невід'ємною частиною виробничого процесу та виконується відповідно до технічних вимог до них, з подальшим контролем виконання
 • У разі виникнення дефектів в процесі виробництва продукції (на заводі або складі готової проудкціі) з'ясовуються причини дефектів, робляться нові аналізи та оформляється протокол невідповідності

Допоміжні матеріали, закупівля матеріалів, ідентифікація

 • Компанія оцінює постачальників та купує тільки у тих, хто може задовольнити вимоги до рівня якості та безпеки. Показники якості постачальників перевірені та оцінені. Документи на закупівлю чітко та повністю описують замовлену продукцію, включаючи вимоги до характеристик якості та безпеки. Закуплена продукція перевіряється перед використанням
 • Оцінка постачальників проводиться підрозділами, відповідальними за закупівлю продукції (сировини, енергетичних ресурсів, товарно-матеріальних цінностей) та послуг (технічне обслуговування обладнання, окремих видів випробувань, метрологічного забезпечення, будівельних робіт) за критеріями, встановленими для оцінки та вибору постачальників
 • Відбір проб зразків, випробування, перевірка відповідності фізико-хімічних властивостей та безпеки закупленої продукції встановленим вимогам
 • Перевірка безпеки (відсутність пошкоджень під час транспортування, збереження упаковки)
 • Кількісна перевірка (зважування, перерахунок кількості місць, комплектність поставки)
 • Сировина і продукція ідентифікується на предмет відповідності встановленим вимогам, викладеної в нормативній документації
 • Ідентифікація товарно-матеріальних цінностей здійснюється в процесі приймання, зберігання, експлуатації та утилізації
 • Ідентифікація сировини здійснюється в процесі приймання та його зберігання, а продукції в процесі приймання, процесі виробництва, остаточного приймання, зберігання та відвантаження.

Ідентифікація, повірка і обслуговування засобів вимірювальної техніки

 • Всі вимірювання, передбачені в програмах та методиках контролю процесів, ідентифіковані
 • Повірка засобів вимірювання проводиться із залученням субпідрядників – повірочних лабораторій, які акредитовані Держстандартом Грузії
 • Один раз на рік до збору врожаю йде калібрування / верифікація Контрольно-вимірювальних засобів та випробувальних приладів, за результатами видається сертифікат
 • Керівники структурних підрозділів відповідальні за своєчасне подання засобів на перевірку
 • При негативних результатах повірки здійснюється ремонт засобів вимірювання та подальша перевірка

 

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO